طراحی سایت کیاوا

کاربر گرامی سرویس شما مسدود میباشد دلایل مسدود بودن سرویس شما میتواند به ۳ مورد زیر مربوط باشد .

  • تمدید نکردن به موقع سرویس در زمان سر رسید .
  • استفاده بیش از حد از منابع سرور و مسدود سازی آن .
  • داشتن مشکل قانونی از نظر شرکت یا از نظر سازمان های دولتی .

برای برسی بیشتر میتوانید از طریق لینک زیر وارد سایت شده و موضوع را پیگیری کنید . با تشکر